سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
صفحه 
 از 5
رکورد 81 تا 97 از 97
 
نوع صفحه
عنوان صفحه
امکان ثبت نظر؟
لینک صفحه
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در بیماریهای کودکان
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در بیماریهای زنان
صفحه دینامیک بیماریها و مشکلات
صفحه دینامیک درمان فیزیوتراپی در بیماری دژنراتیو دیسک
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در بورسیت های شانه Shoulder Bursitis
صفحه دینامیک آشنائی با درمان الکترومگنتیک فیلد (مگنتوتراپی) در فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک الکتروتراپی و مدالیته های الکتریکی
مقاله ارزیابی و درمان مکانیکی (روش مکنزی MDT)
صفحه دینامیک ارزیابی قدرت عضلات دست با استفاده از کیت مخصوص ارزیابی دست
صفحه دینامیک ارزیابی قدرت عضلات با استفاده از دستگاه مخصوص دینامومتر
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی
صفحه دینامیک آموزش تعادل و راه رفتن در بیماران نورولوژیک و ارتوپدیک
صفحه دینامیک آشنائی با آلگومتری عضلات در فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در آسیب منیسکهای زانو
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در آسیب رباطهای صلیبی و طرفی زانو
صفحه دینامیک آشنایی با آزمون تعادلی برگ BBS
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در آرتریت دژنراتیو (آرتروز) زانو