شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
صفحه 
 از 2
رکورد 1 تا 20 از 29
  
ردیف
نام خدمت
کد خدمت
ارزش نسبی
جزء حرفه ای
جزء تکنیکال
محدودیت جلسات؟
ارزش ریالی
20 آب درمانی 901660 3.5 2 1.5 764٬100 ریال
8 آموزش بیوفیدبک با هر روشی 900130 5 3 2 1٬090٬800 ریال
9 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی 900135 6.5 4.5 2 1٬414٬800 ریال
1 ارزیابی و معاینه بیمار 901620 0.7 0.7 0 151٬200 ریال
26 اسکن استاتیک کف پ 901675 2.5 1.5 1 545٬400 ریال
31 اسکن دینامیک کف پا 901676 3 2 1 653٬400 ریال
10 تحریک الکتریکی یا اولتراسوند با شدت کم (lipus) 200205 2.5 2.5 0 540٬000 ریال
24 تحریک مکرر مغناطیسی Rtms 900115 6.5 4 2.5 1٬417٬500 ریال
18 درمان با CPM 901625 1 0.3 0.7 219٬780 ریال
32 درمان جامع فیزیوتراپی (معاینه - الکتروتراپی - تمرین درمانی و ماساژ) 901662-901645-901620 0 0 0 ریال
2 درمانهای روتین فیزیوتراپی 901645 1.7 1.1 0.6 370٬440 ریال
11 دیاترمی 901646 0.8 0.3 0.5 175٬500 ریال
6 شاک ویو ESWT 901670 4.5 2 2.5 985٬500 ریال
17 طب سوزنی با تحریک الکتریکی 901765 1.5 1 0.5 326٬700 ریال
12 طب سوزنی بدون تحریک الکتریکی 901760 1.2 0.8 0.4 261٬360 ریال
13 فیزیوتراپی فعال DBC 901685 3.5 2.5 1 761٬400 ریال
19 لیزر پر توان 901665 4 2 2 874٬800 ریال
4 لیزر کم توان 901625 1 0.3 0.7 219٬780 ریال
3 ماساژ ، تمرین درمانی یا تکنیک های درمان دستی 901662 1.3 1.3 0 280٬800 ریال
14 ماساژ ویبراسیون کامل بدن WBV 901677 1.75 0.75 1 383٬400 ریال