راهنمای تکمیل فرم استخدام

کاربر گرامی ؛ لطفا قبل از اقدام به تکمیل فرم زیر قانون داخلی و شرح وظایف پرسنل کلینیک را به دقت مطالعه کنید. چنانچه این دستورالعمل مورد پذیرش شماست کلیه فیلدهای فرم استخدام را به دقت تکمیل نمائید . توجه فرمائید درخواست هایی که به صورت ناقص ارسال شوند بدون بازبینی حذف خواهند شد. 

پس از ثبت درخواست می توانید فرایند استخدام خود را از طریق لینک مربوطه پیگیری نمائید. 

عنوان شغلی
انتخاب کنید
مقدار عدد صحیح معتبر نیست - عنوان شغلی
مقدار فیلد ضروری را وارد کنید - عنوان شغلی
نام و نام خانوادگی نام متقاضی باید دقیقا مطابق شناسنامه و کارت ملی ثبت شود.
مقدار فیلد ضروری را وارد کنید - نام و نام خانوادگی
کد ملی کد ملی ده رقمی خود را بدون فاصله یا خط تیره وارد نمائید.
مقدار فیلد ضروری را وارد کنید - کد ملی
تاریخ تولد تاریخ دقیق تولد خود را بر اساس شناسنامه وارد نمائید.
مقدار فیلد ضروری را وارد کنید - تاریخ تولد
وضعیت تاهل
وضعیت تاهل خود را انتخاب کنید.
مقدار عدد صحیح معتبر نیست - وضعیت تاهل
تلفن همراه شماره همراه خود را با دقت وارد کنید. برای ثبت شماره همراه صفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید.
مقدار فیلد ضروری را وارد کنید - تلفن همراه
آدرس ایمیل آدرس ایمیل خود را با فرمت صحیح و به دقت وارد نمائید.
آدرس ایمیل صحیح نیست - آدرس ایمیل
سطح تحصیلات
آخرین مدرک تحصیلی خود را انتخاب نمائید.
فیلد نامعتبر است - سطح تحصیلات
رشته تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاهی خود را وارد نمائید.
توانمندیها در خصوص توانمندی های خود توضیح دهید.
مهارت ها اگر دارای مهارتی خاص هستید با ذکر جزئیات توضیح دهید.
انتظارات شغلی در خصوص انتظارات و توقعات خود از محیط کار و کارفرما توضیح دهید.
عکس پرسنلی
عکس جدید پرسنلی خود را آپلود نمائید.
مقدار فیلد ضروری را وارد کنید - عکس پرسنلی