راهنمای تکمیل فرم درخواست همکاری

ضمن تشکر از اعتماد شما ؛ لطفا اطلاعات کلیه فیلدهای فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید . کلیه فرمهائی که به صورت ناقص تکمیل و ارسال می شوند توسط مدیر سیستم حذف خواهند شد . لطفا بعد از قبت نهائی فرم کد پیگیری خود را برای استفاده آتی یادداشت نمائید. 

عنوان شغلی
انتخاب کنید
نام و نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
وضعیت تاهل
تلفن همراه
آدرس ایمیل
سطح تحصیلات
رشته تحصیلی
توانمندیها
مهارت ها
انتظارات شغلی
عکس پرسنلی