بارکد پزشک ودوره گزارش
انتخاب محدوده زمانی

لیست بیماران ارجاع شده

برای مشاهده لیست بیمارانی که توسط شما به این کلینیک ارجاع شده اند ابتدا شماره بارکد خود را وارد کنید سپس مقدار فیلد "از تاریخ" را تعیین کنید. بعد از تکمیل فیلد "تا تاریخ" روی گزینه "تهیه گزارش" کلیک کنید. لیست بیماران ارجاع شده توسط شما در محدوده زمانی مورد نظر نمایش می یابد. شما می توانید علاوه بر مشاهده پرونده درمان بیماران خود ضمن فرایند درمان ، توضیحات خود را در پرونده بیمار درج نمائید.