پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
صفحه 
 از 6
رکورد 81 تا 100 از 103
 
نوع صفحه
عنوان صفحه
صفحه رایگان
هزینه دسترسی
امکان ثبت نظر؟
لینک صفحه
صفحه دینامیک آشنایی با درمان تراکشن (کشش مکانیکی) در فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
صفحه دینامیک آشنائی با تحریک جلدی عصب تیبیال از طریق سوزن
0٫00
صفحه دینامیک تحریک الکتریکی مغز tDCS
0٫00
صفحه دینامیک تحریک الکتریکی از طریق سوزن خشک
0٫00
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در تاندونیت های شانه Shoulder Tendinitis
0٫00
صفحه دینامیک آشنائی با بیوفیدبک درمانی و کاربردهای آن در فیزیوتراپی
0٫00
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در بیماریهای کودکان
0٫00
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در بیماریهای زنان
0٫00
صفحه دینامیک بیماریها و مشکلات
0٫00
صفحه دینامیک درمان فیزیوتراپی در بیماری دژنراتیو دیسک
0٫00
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در بورسیت های شانه Shoulder Bursitis
0٫00
صفحه دینامیک آشنائی با درمان الکترومگنتیک فیلد (مگنتوتراپی) در فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
صفحه دینامیک الکتروتراپی و مدالیته های الکتریکی
0٫00
مقاله ارزیابی و درمان مکانیکی (روش مکنزی MDT)
0٫00
صفحه دینامیک ارزیابی قدرت عضلات دست با استفاده از کیت مخصوص ارزیابی دست
0٫00
صفحه دینامیک ارزیابی قدرت عضلات با استفاده از دستگاه مخصوص دینامومتر
0٫00
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی
0٫00
صفحه دینامیک آموزش تعادل و راه رفتن در بیماران نورولوژیک و ارتوپدیک
0٫00
صفحه دینامیک آشنائی با آلگومتری عضلات در فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
صفحه دینامیک فیزیوتراپی در آسیب منیسکهای زانو
0٫00