گایدلاین فیزیوتراپی در جراحی تعویض کامل مفصل زانو

این سند بر اساس فیزیوتراپی شاهد محور تهیه شده است و به صورت مرتب به روز رسانی می شود.

با توجه به اهمیت مداخلات فیزیوتراپی در کلیه جراحی های ارتوپدی از جمله تعویض کامل مفصل زانو TKA ؛ گایدلاین فیزیوتراپی در جراحی تعویض کامل مفصل زانو TKA شامل مداخلات و گایدلاین قبل از جراحی و مداخلات و گایدلاین بعد از جراحی به شرح زیر ارائه می شود . 

گایدلاین و مداخلات قبل از جراحی Pre-Operative

کلیه بیماران کاندید جراحی تعویض کامل مفصل زانو لازم است قبل از انجام جراحی توسط سرویس فیزیوتراپی ویزیت و معاینات و مداخلات زیر در آنان انجام گیرد:

  • ارزیابی دامنه حرکتی مفاصل ، قدرت عضلانی ، تحرک و عملکرد عمومی بیمار
  • ارزیابی وضعیت تنفسی بیمار و در صورت نیاز مداخله درمانی (آموزش تنفس دیافراگماتیک)
  • شرح مداخلات و تکنیک های درمانی که لازم است در فرایند بازتوانی مورد استفاده قرار گیرد از جمله تمرینات تنفسی و قلبی
  • آموزش نحوه حرکت مستقل بیمار و پوزیشن صحیح استراحت بیمار در تخت
  • تدوین و اجرای برنامه تمرین درمانی قبل از جراحی شامل آموزش تمرینات تقویتی عضله چهار سر ران (بر اساس شواهد تمرینات تقویتی عضله چهار سر قبل از جراحی عملکرد بیمار را بعد از جراحی به میزان قابل توجهی افزایش می دهد - McHugh et al, 2008)
  • تحریک الکتریکی عضله کوادریسپس قبل از عمل (بر اساس شواهد استفاده از تحریک الکتریکی عضله کوادریسپس عملکرد عضله را قبل از عمل بهبود می بخشد)
  • آموزش بیمار قبل از جراحی باعث کاهش اضطراب بیمار و کسب نتیجه بهتر از جراحی می شود. (بویژه کاهش سطح درد بیمار ، کاهش زمان بستری و بهبود عملکرد بیمار - McDonald et al,
    2007) 

گایدلاین و مداخلات بعد از جراحی Post-Operative

مداخلات فیزیوتراپی بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو غالبا از روز اول یا دوم بعد از عمل شروع می شود . این مداخلات به طور معمول طی 3 فاز و به صورت زمان بندی تکمیل می شود. 

فاز اول: هفته اول تا چهارم (Maximum Protection Phase)

فاز دوم: هفته چهارم تا هشتم (Moderate Protection Phase)

فاز سوم: بعد از هفته هشتم (Minimum Protection Phase - Return to Function)

برنامه و گایدلاین فیزیوتراپی در هر کدام از فازهای فوق در بخش گایدلاین های سامانه ترین درمانی ارائه شده است.

فرم ثبت نظرات

@

نظرات کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است