تمرین درمانی علمی و اصولی و آموزش ورزش در فیزیوتراپی کیمیا

صفحه

تمرین درمانی علمی و اصولی یکی از مهمترین وجوه تمایز کلینیک فیزیوتراپی کیمیا می باشد.  در فیزیوتراپی کیمیا توجه خاصی به تمرین درمانی و آموزش فعالیتهای صحیح ورزشی به بیمار و همراهان وی شده است. با توجه به ابعاد مناسب کابین های درمان ؛ تمرینات هر بیمار در کابین درمان و تحت نظر اپراتور مربوطه و مسئول فنی کلینیک انجام می شود . در صورت نیاز به استفاده از تجهیزات خاص مکانوتراپی ؛ پس از انجام مراحل الکتروتراپی و سایر مداخله های فیزیوتراپی ، بیمار به کابین های اختصاصی مکانوتراپی و ورزش درمانی هدایت می شود .

تمرین درمانی هدفمند و علمی مهمترین شاخص فعالیت کلینیک فیزیوتراپی کیمیا است!

تمرینات درمانی بیمار به صورت فازبندی و متناسب با شرایط فعلی بیمار و هدف نهائی درمان توسط پرسنل بخش به بیمار آموزش داده می شود سپس بیمار حرکات را مطابق آموزش ها و تحت نظر اپراتور بخش آموزش ورزش به تعداد تعیین شده انجام می دهد. در کلینیک فیزیوتراپی کیمیا انجام تمرینات ورزشی در کلینیک اجباری است.

برنامه ورزشی و تمرینات بیمار محدود به یک یا دو جلسه نیست. در تمامی جلسات درمان ؛ تمرینات بیمار بر اساس فازبندی تعیین شده توسط مسئول فنی آموزش و کنترل می شود .

با طراحی سامانه تمرین درمانی الکترونیک کشور توسط فیزیوتراپی کیمیا ؛ فرایند آموزش تمرینات به بیمار و همراهان تسهیل شده است.

 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

ما برای همه متقاضیان برنامه ورزشی اختصاصی طراحی می کنیم
برای استفاده از سیستم مخصوص تمرین درمانی به سامانه پدرا مراجعه نمائید . https://www.pedra.life