آشنائی با خدمات الکترونیک سایت رسمی فیزیوتراپی کیمیا

در راستای افزایش کیفیت و تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات کلینیک فیزیوتراپی کیمیا بسیاری از فرایندهای پذیرش و نوبت دهی بیمار به صورت آنلاین درآمده است:

  • امکان ارسال اطلاعات بیمار و تصویر نسخه فیزیوتراپی
  • امکان پرداخت الکترونیک هزینه خدمات فیزیوتراپی
  • امکان ثبت یا لغو نوبت های معاینه و درمان
  • امکان دسترسی به پرونده بیماران جهت آگاهی از سیر درمان و ثبت نظرات (مخصوص پزشکان)
  • امکان استفاده از روبات مخصوص پذیرش فیزیوتراپی کیمیا (kimiaptbot)
  • و ...

فرم ثبت نظرات

@