قوانین و شرایط داخلی کلینیک فیزیوتراپی کیمیا

صفحه

همکاری با کلینیک فیزیوتراپی مستلزم رعایت بی قید و شرط قوانین و اصول زیر است:

 1. در کلینیک فیزیوتراپی کیمیا از زمان شروع شیف کاری تا پایان شیفت استفاده از تلفن همراه ، تبلت ، لپ تاپ ، کتاب و هر گونه وسیله تفریحی و سرگرمی مطلقا ممنوع است. برای تماس های ضروری کوتاه مدت پرسنل می توانند از تلفن کلینیک استفاده نمایند. تلفن همراه پرسنل از شروع تا پایان شیفت کاری باید خاموش باشد .
 2. کلیه پرسنل کلینیک موظف به رعایت اصل پوشش متحدالشکل شامل روپوش سفید ، مقنعه سورمه ای ، شلوار پارچه ای مشکی و کفش طبی سورمه ای می باشند.
 3. از شروع تا پایان شیفت کاری لازم است کارت سینه کلیه پرسنل در معرض دید مراجعین قرار گیرد. مراقبت از کارتهای سینه بر عهده پرسنل می باشد. در صورت مفقود شدن یا خرابی زود هنگام کارت سینه هزینه صدور کارت جدید بر عهده پرسنل خواهد بود. 
 4. از آنجائی که ارائه خدمات درمانی مناسب برای کلیه مراجعین مستلزم حضور دائمی و به موقع پرسنل در بخش درمانی کلینیک است لازم است کلیه پرسنل تا پایان شیفت کاری در محل پست سازمانی خود حضور داشته باشند. 
 5. رعایت موازین اخلاقی در برخورد با کلیه مراجعین الزامی است و هرگونه برخورد خارج از عرف و اخلاق با مراجعین مستوجب حداکثر تنبیه خواهد بود . 
 6. تنظیم قرار ملاقات و طرح مسائل بی ارتباط به مقوله درمان مطلقا ممنوع و در صورت بروز مستوجب حداکثر تنبیه و توبیخ بر اساس قوانین داخلی کلینیک فیزیوتراپی کیمیا خواهد بود . 
 7. کلیه پرسنل کلینیک موظفند ضمن برخورد مناسب و دوستانه و سرشار از احترام با کلیه مراجعین و با سایر پرسنل از هرگونه شوخی و برخورد نامناسب در طول ساعت کاری خود در کلینیک به طور جد پرهیز نمایند.
 8. رعایت بهداشت شخصی و آراستگی ظاهری توسط کلیه پرسنل کلینیک ضروری است.
 9. کنترل بهداشت عمومی محیط درمان ، آراستگی محیط کلینیک و منظم بودن کابین های درمانی بر عهده کلیه پرسنل می باشد. هرگونه سهل انگاری در رعایت اصول بهداشت عمومی کلینیک مستوجب توبیخ و تنبیه بر اساس قوانین داخلی کلینیک فیزیوتراپی کیمیا می باشد.
 10. آسیب تجهیزات درمانی کلینیک اعم از الکتروتراپی ، مکانوتراپی و تجهیزات دفتری به دلیل بی دقتی پرسنل موجب ضمان و در صورد بروز تامین هزینه تعمیرات و جبران ضرر مادی و معنوی کلینیک بر عهده پرسنل خاطی می باشد. 
 11. تمسخر ، دلسوزی و ترحم به بیماران و مراجعین کلینیک به طور جد قدغن است . کلیه مراجعین کلینیک بدون توجه به ملاحظات سنی ، فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و ملیتی دارای ارزش و کرامت انسانی یکسان هستند و برخورد با همه مراجعین باید توام با حفظ کرامت انسانی آنها و رعایت اصول روابط عمومی باشد.
 12. صحبت با همکاران و تجمع در محیط کلینیک از زمان شروع تا پایان شیفت کاری مطلقا ممنوع است. تجمع و صحبت با سایر پرسنل کلینیک و بویژه شوخی با سایر همکاران مستلزم توبیخ و تنبیه بر اساس متن قوانین داخلی فیزیوتراپی کیمیا خواهد بود. 
 13. پرسنل کلینیک ملزم به انجام درست و صحیح وظایف خود منطبق بر آموزش های ارائه شده ضمن کلاس های آموزشی می باشند.
 14. زمان پاسخگوئی به بیماران در کلینیک فیزیوتراپی کیمیا حداکثر 20 ثانیه می باشد. تاخیر بی دلیل در پاسخگوئی به نیاز بیماران کلینیک مستوجب حداکثر تنبیه خواهد بود. 
 15. مراقبت کامل از کلیه تجهیزات و امکانات کلینیک توسط پرسنل ضروری است . در صورت آسیب هر کدام از وسایل و تجهیزات موجود در کلینیک به دلیل سهل انگاری پرسنل ، هزینه تعمیرات و جبران زیان بر عهده شخص خاطی خواهد بود. 
 16. کلیه مراجعین کلینیک فیزیوتراپی کیمیا داری حقوق و شخصیت مساوی هستند بنابراین ارائه خدمات به کلیه مراجعین بدون تبعیض صورت می گیرد . هر گونه تبعیض در ارائه خدمات درمانی به بیماران فیزیوتراپی کیمیا مستوجب حداکثر تنبیه و توبیخ بر اساس متن قوانین و شرایط داخلی کلینیک خواهد بود.
 17. ارائه اطلاعات دروغ و بر خلاف واقعیت به هر کسی اعم از مراجعین ، مدیریت کلینیک و یا سایر پرسنل مستوجب حداکثر تنبیه و توبیخ خواهد بود . 
 18. خوابیدن ، لم دادن ، نشستن ثابت و چرت زدن ضمن ساعت کاری به طور جد قدغن است. 
 19. زمان نظافت هفتگی کلینیک صبح پنجشنبه هر هفته خواهد بود و این امر توسط کلیه پرسنل (به استثنای فیزیوتراپیست ها ، پرستاران ، کارشناسات اتاق عمل و بیهوشی) و بر اساس برنامه زمان بندی صورت می گیرد . در صورت بی دقتی در اصول بهداشتی و نظافت کلینیک با پرسنل خاطی طبق ضوابط داخلی کلینیک برخورد خواهد شد.
 20. مسئول پذیرش کلینیک مسئول ثبت اطلاعات بیماران و سوابق درمانی و معاینه آنها بر اساس آموزش های قبلی می باشد . اشتباه در ثبت اطلاعات بیمار ، عدم ثبت صحیح و دقیق سوابق درمانی یا اسناد مالی کلینیک مستوجب حداکثر تنبیه و توبیخ است و فرد مسئول قانونا ملزم به جبران ضرر مادی و معنوی کلینیک خواهد بود . 
 21. دسترسی به سیستم پذیرش و پرونده بیماران صرفا توسط مدیریت کلینیک ، مسئول فنی و مسئول پذیرش محدود شده است . هر گونه تلاش برای دسترسی به اطلاعات موجود در سیستم پذیرش مستوجب حداکثر تنبیه و توبیخ است و فرد خاطی موظف به جبران ضرر و زیان مادی و معنوی کلینیک است . 
 22. ایجاد هر گونه رابطه خاص با بیماران و مراجعین کلینیک که موجب تضییع حقوق سایرین یا تبعیض در نوع ، سرعت ، کیفیت و شیوه ارائه خدمت گردد مستوجب حداکثر توبیخ و تنبیه خواهد بود . 
 23. کمک به کلیه بیماران و مراجعین کلینیک بویژه سالخوردگان ضمن فرایند درمان ضروری و بر عهده کلیه پرسنل کلینیک اعم از فیزیوتراپیست ها و مسئول پذیرش کلینیک می باشد. 
 24. مراقبت از بیماران خاص و بیماران با سوابق بیماریهای جدی نیازمند توجه و حضور دائمی پرسنل فیزیوتراپیست و دستیاران شاغل در کلینیک می باشد . چنانچه به دلیل بی توجهی و کوتاهی پرسنل برای بیماران مشکلی پیش آید پرسنل خاطی موظف به جبران ضرر و زیان مادی و معنوی کلینیک می باشد. 
 25. استفاده شخصی از امکانات کلینیک بدون کسب اجازه از مدیریت کلینیک یا مسئول فنی مجاز نیست . استفاده از تلفن کلینیک صرفا برای امور مدیریتی و تماس های ضروری پرسنل (پس از هماهنگی با مدیریت یا مسئول فنی) می باشد. 
 26. تنظیم قرارهای دوستانه با اشخاص ثالث در کلینیک مطلقا ممنوع است.
 27. لازم است در پایان هر شیفت کاری کلیه تجهیزات و وسایل درمانی پس از تمیز شدن ، در محل مخصوص خود قرار داده شود. این امر بر عهده کلیه پرسنل غیر فیزیوتراپیست شاغل در کلینیک می باشد. 
 28. استفاده از مهر کلینیک یا مهر مسئول فنی توسط پرسنل کلینیک به غیر از مسئول پذیرش مطلقا قدغن و به مثابه خیانت در امانت و مستوجب طرح شکایت کیفری از پرسنل خاطی می باشد. مسئول پذیرش کلینیک تحت هیچ عنوانی حق استفاده از مهر های فوق الذکر برای مقاصد متفرقه نخواهد داشت . استفاده از مهر کلینیک یا مسئول فنی توسط مسئول پذیرش صرفا برای امضای رسید هزینه درمان و رسید خدمات و امضای لیست های ماهانه بیمه مجاز می باشد. 
 29. مسئول پذیرش و منشی کلینیک باید همواره لیست نیازمندیهای کلینیک را کنترل و از طریق سیستم گفتگوی زنده به اطلاع مسئول فنی و مدیریت کلینیک برساند . چنانچه در صورت بی توجهی مسئول پذیرش و فقدان وسایل مصرفی نظیر الکترود ، پد یا ملحفه ضرری متوجه کلینیک گردد منشی کلینیک مسئول جبران زیان مادی و معنوی کلینیک خواهد بود . 
 30. ضمن درمان لازم است ناحیه درمان بیمار از نظر رنگ ، حرارت ، وجود توده های غیر طبیعی ، خراش ها و زخم های پوستی بررسی و در صورت لزوم سریعا به مسئول فنی اطلاع داده شود . مسئول پذیرش کلینیک موظف است شرح ماجرا و شرایط ناحیه درمان را در قسمت توضیحات نوبت درمان بیمار ثبت نماید. 
 31. ایجاد هر گونه آسیب پوستی بیمار اعم از تغییر رنگ ، کبودی یا سوختگی ناشی از بی دقتی پرسنل مستوجب حداکثر تنبیه و توبیخ خواهد بود . 
 32. مسئول پذیرش باید ضمن تشکیل پرونده بیمار در خصوص پوشش مناسب با نوع درمان بیمار توضیحات ضروری را به وی ارائه نماید. در صورتیکه لباس بیمار مناسب با شرایط درمانش نباشد مسئول فنی از حضور در کابین درمان بیمار اجتناب خواهد نمود و جبران زیان مادی و معنوی کلینیک بر عهده مسئول پذیرش خواهد بود . 
 33. لازم است قبل از انجام درمان در خصوص احساس ناشی از الکتروتراپی یا اولتراسوند به بیمار توضیحات کافی ارائه شود . در صورت طرح سوال در خصوص هر کدام از درمانهای فیزیوترپی پرسنل غیر فیزیوتراپیست باید ارائه جواب را به مسئول فنی موکول نمایند. 
 34. انتقادات ، پیشنهادات یا گفته های بیماران در کابین درمان  باید در پایان هر شیفت کاری و در صورت لزوم سریعا به مسئول فنی منتقل شود. 
 35. استفاده از عطرهای تند ، لاک ناخن یا ادکلن های تند در محیط کلینیک مطلقا قدغن است . لازم است پرسنل ضمن رعایت بهداشت شخصی و شستشوی هفتگی روپوش و سایر لباس های خود از عطرهای ملایم استفاده نمایند. 
 36. ارائه هر گونه توصیه درمانی به بیماران توسط پرسنل غیر فیزیوتراپیست مطلقا ممنوع است در صورت طرح سوال توسط بیماران بهترین پاسخ پرسنل واژه "نمی دانم" می باشد . در این شرایط پرسنل باید سوال بیمار را به مسئول فنی منتقل نماید. 
 37. بدگوئی و غیبت از بیماران فعلی یا قبلی کلینیک به هر زبانی ، تمسخر عقاید و رفتارهای بیماران به هر شکلی ، غیبت از اشخاص ثالث به هر شیوه ای مطلقا ممنوع و مستوجب حداکثر تنبیه و توبیخ خواهد بود . 
 38. ایجاد آشوب و کاهش انگیزه در سایر پرسنل از طریق طرح خواسته های غیر معقول و خارج از قرارداد همکاری به جد قدغن و مستوجب حداکثر تنبیه و توبیخ خواهد بود . 
 39. مسئول پذیرش حق تماس تلفنی با بیماران برای هماهنگی وقت درمان آنان را ندارد . کلیه فرایندهای نوبت دهی باید از طریق سیستم پذیرش صورت گیرد . 
 40. صدا کردن سایر همکاران با صدای بلند خلاف مقررات کلینیک است . لازم است کلیه پرسنل ضمن حضور در کلینیک اصول معاشرت و رفتار رسمی با همدیگر و مراجعین کلینیک را به طور کامل رعایت نمایند. 
 41. هر گونه کاهش خودسرانه زمان درمان توسط پرسنل کلینیک موجب اعمال شدیدترین سیاست تنبیهی خواهد بود . برنامه درمانی بیماران باید بر اساس توصیه مسئول فنی به طور دقیق و کامل و با صبر و حوصله انجام گیرد. 
 42. رعایت اصل صرفه جوئی در مصرف توسط کلیه پرسنل کلینیک ضروری است. هر گونه بی دقتی در مراقبت از تجهیزات و امکانات کلینیک موجب ضمان خواهد بود . مراقبت از سرمایه های ملی نظیر آب ، برق ، گاز و بویژه کاغذ از اولویت های کلینیک است و باید توسط کلیه افراد شاغل در فیزیوتراپی کیمیا مورد توجه قرار گیرد . 
 43. احترام به حقوق حیوانات و مراقبت از طبیعت و فضای سبز بر اساس اصول انسانی از وجوه تمایز پرسنل کلینیک فیزیوتراپی کیمیا است . در صورت عدم رعایت حقوق حیوانات و حیوان آزاری توسط پرسنل حتی خارج از محیط کار قرارداد همکاری پرسنل به صورت یکطرفه لغو خواهد شد . 
 44. استفاده از الکل بهداشتی قبل و بعد از اعمال اولتراسوند و لیزر و قبل از اعمال تیپ توسط مسئول فنی ضروری است .
 45. در صورتیکه پرسنل کلینیک ساعت ورود و خروج خود را طبق مقررات ثبت ننمایند ساعت کاری آنها در آن تاریخ حذف خواهد شد. 
 46. پرسنل کلینیک مسئول مراقبت از کابل های برق دستگاه ها هستند . هر گونه آسیب به کابل برق دستگاه ها ناشی از بی دقتی پرسنل در نگهداری آنها مستوجب ضمان و مستلزم تامین هزینه تعمیرات توسط پرسنل خاطی می باشد. 
 47. ورود همراهان به بخش درمان و کابین های درمانی مطلقا قدغن است . در صورت بروز این مشکل ؛ با پرسنل مسئول و منشی و مسئول پذیرش کلینیک برخورد قانونی صورت خواهد گرفت . 
 48. منشی و مسئول پذیرش کلینیک موظف است در پایان هر ماه سریعا بخش حسابرسی سیستم را کنترل و نسبت به تسویه بدهکاری بیماران اقدام نماید . پرداخت حقوق مسئول پذیرش مستلزم تسویه و طراز بدهکاری بیماران می باشد . در صورت تاخیر لیست حقوقی سایر پرسنل به بانک ارسال و حقوق مسئول پذیرش به ماه بعد موکول می گردد. 
 49.  

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است