پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
آشنائی با سندرم توراسیک اوت لت TOS

چه عواملی باعث فشار روی دسته عروقی ، عصبی می شوند؟
فشار موقعی ایجاد می شود که سایز و شکل اجزای تشکیل دهنده مجرای خروجی قفسه سینه تغییر کند . ورزش ، تروما ، حاملگی ، شرایط مادرزادی ، اگزوستوزیس ، تغییرات پوسچر و ضعف عضلات می تواند باعث ایجاد فشار روی دسته عروقی و عصبی ناحیه مجرای خروجی قفسه سینه شود . برخی از عوامل شایع ایجاد فشار روی دسته عروقی و عصبی و شرح مختصر هر کدام ذیلا ذکر شده است :

  • کوتاهی بخش قدامی عضله اسکالن  Anterior scalene tightness
  • فشردگی فضای بین قسمت قدامی و میانی عضله اسکالن می تواند ناشی از اسپاسم عضله اسکالن به دنبال  تحریک عصبی ، اسپوندیلوزیس مهره های گردنی ، التهاب مفاصل Facet Joints باشد .
  • کم شدن فاصله استخوان ترقوه و دنده اول Costoclavicular approximation
  • کم شدن فضای بین استخوان ترقوه و دنده اول می تواند ناشی از کوتاهی عضلات ، لیگامانها و پوسچر ضعیف باشد . در این شرایط رشته های عصبی و عروقی در فضای تنگ موجود فشرده می شوند .
  • کوتاهی عضله سینه ای کوچک Pectoralis minor tightness
  • فشردگی عروق و اعصاب زیر  تاندون عضله سینه ای کوچک و در زیر زائده Coracoid می تواند ناشی از حرکات تکراری بازو بالاتر از سطح سر باشد (بالا بردن و دور کردن شانه ها به صورت مکرر)

چه فعالیتهائی باعث بروز این سندرم می شود ؟
گرچه پوسچر نامناسب و عضلات ضعیف عامل اصلی این سندرم هستند شرایط و عوامل دیگری نیز در ایجاد سندرم دخالت دارند .  تروما و شرایط مادرزادی از دیگر عوامل بروز سندرم T.O.S هستند .
پوسچرهای ثابت مثلا در کارگران خطوط تولید ، باجه داران بانک ها ، کارمندان دفاتر رسمی و بیمه ها ، دانشجویان و ... می تواند باعث افتادگی شانه ها و شیفت شدن سر به جلو شود . در این شرایط عضلات کوتاه و پوسچرهای ضعیف عامل اولیه ایجاد علائم بیماری هستند . حمل وزنه های سنگین مانند چمدان ، کیف مدرسه و ... می تواند از دیگر عوامل افتادگی شانه ها و ایجاد علائم بیماری باشد . حرکات تکراری بازوها در سطحی بالاتر از سر (مثلا در کارگران ساختمانی گچ کار و رنگ کار ، معلمین ، اساتید دانشگاه  و ... )  از دیگر عوامل ایجاد علائم بیماری است .  برخی از ورزش ها مانند شنا ، والیبال ، تنیس و بیسبال به دلیل حرکات دور کردن شدید بازوها (Hyper Abduction ) می توانند علائم سندرم را ایجاد کنند .

سایر عوامل ایجاد سندرم T.O.S
وجود دنده گردنی (بلندی غیر طبیعی زائده های عرضی آخرین مهره گردن) از دیگر عوامل بروز سندرم T.O.S است . گاهی با وجود دنده گردنی در رادیوگرافی بیمار ، عامل اصلی ایجاد علائم  سایر شرایط عضلانی و پوسچر بیمار است .!

فرم ثبت نظرات

@
تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است