سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه 
 از 2
رکورد 1 تا 20 از 28
  
ردیف
نام خدمت
کد خدمت
ارزش نسبی
جزء حرفه ای
جزء تکنیکال
محدودیت جلسات؟
ارزش ریالی
20 آب درمانی 901660 3.5 2 1.5 847٬500 ریال
8 آموزش بیوفیدبک با هر روشی 900130 5 3 2 1٬202٬000 ریال
9 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی 900135 6.5 4.5 2 1٬526٬000 ریال
1 ارزیابی و معاینه بیمار 901620 0.7 0.7 0 151٬200 ریال
26 اسکن استاتیک کف پ 901675 2.5 1.5 1 601٬000 ریال
31 اسکن دینامیک کف پا 901676 3 2 1 709٬000 ریال
10 تحریک الکتریکی یا اولتراسوند با شدت کم (lipus) 200205 2.5 2.5 0 540٬000 ریال
24 تحریک مکرر مغناطیسی Rtms 900115 6.5 4 2.5 1٬556٬500 ریال
18 درمان با CPM 901625 1 0.3 0.7 258٬700 ریال
2 درمانهای روتین فیزیوتراپی 901645 1.7 1.1 0.6 403٬800 ریال
11 دیاترمی 901646 0.8 0.3 0.5 203٬300 ریال
6 شاک ویو ESWT 901670 4.5 2 2.5 1٬124٬500 ریال
17 طب سوزنی با تحریک الکتریکی 901765 1.5 1 0.5 354٬500 ریال
12 طب سوزنی بدون تحریک الکتریکی 901760 1.2 0.8 0.4 283٬600 ریال
13 فیزیوتراپی فعال DBC 901685 3.5 2.5 1 817٬000 ریال
19 لیزر پر توان 901665 4 2 2 986٬000 ریال
4 لیزر کم توان 901625 1 0.3 0.7 258٬700 ریال
3 ماساژ ، تمرین درمانی یا تکنیک های درمان دستی 901662 1.3 1.3 0 280٬800 ریال
14 ماساژ ویبراسیون کامل بدن WBV 901677 1.75 0.75 1 439٬000 ریال
22 مانیپولاسیون - بیش از دو ناحیه 901805 4 4 0 864٬000 ریال