سیاست محرمانگی و حفظ حریم خصوصی
  • فیزیوتراپی کیمیا برای ارائه خدمت از کاربران اطلاعاتی نظیر مشخصات هویتی ، کد ملی ، اطلاعات تماس و موقعیت مکانی و ... دریافت می نماید. کلیه اطلاعات دریافتی از کاربران ماهیت محرمانه دارد و فیزیوتراپی کیمیا تمام تلاش خود را برای محافظت از این اطلاعات به عمل می آورد. 
  • برخی از اطلاعات به صورت اتوماتیک از طریق کوکی ها جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از این اطلاعات که در قالب فایلهای متنی کوچک ذخیره می شوند تهدیدی برای اطلاعات کاربر به حساب نمی آید . گرچه برای استفاده بهتر از همه امکانات سایت رسمی فیزیوتراپی کیمیا فعال بودن کوکی ها توصیه می شود کاربر می تواند از طریق تنظیمات مرور گر قابلیت استفاده از کوکی ها را غیر فعال نماید. 
  • فیزیوتراپی کیمیا از روشهای مختلف از جمله ارسال ایمیل ، پیغامهای pop up ، پیامک و ارسال پوش نوتیفیکیشن و سایر روشهای رایج برای ارتباط و تعامل با کاربر استفاده می کند . در صورت تقاضای کاربر ارسال پیغامها  و اعلانات به وی متوقف خواهد شد در اینصورت عواقب ناشی از عدم اطلاع از رویدادهای فیزیوتراپی کیمیا مستقیما متوجه کاربر خواهد بود و فیزیوتراپی کیمیا در این خصوص تعهدی نخواهد داشت. 
  • فیزیوتراپی کیمیا حق تغییر در قوانین ارائه خدمت از جمله سیاست حفظ حریم خصوصی را برای خود محفوظ می داند و ادامه استفاده از سرویس های فیزیوتراپی کیمیا نشانه پذیرش بی قید و شرط قوانین و سیاستهای حفظ محرمانگی و حریم خصوصی است.