سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه 
 از 6
رکورد 1 تا 20 از 103
 
نوع صفحه
عنوان صفحه
امکان ثبت نظر؟
لینک صفحه
پروتکل درمانی پروتکل درمانی فیزیوتراپی در تاندونوپاتی آشیل
مقاله آشنائی با بی اختیاری ادراری
مقاله گایدلاین فیزیوتراپی در جراحی تعویض کامل مفصل زانو
مقاله محیطی شدن Peripheralization و مرکزی شدن Centralization
مقاله اصول مراقبت در مراحل حاد آسیب PRICE
مقاله تفاوت بین Hurt و Hurm در فیزیوتراپی
صفحه دینامیک راهنمای استفاده از اپلیکیشن تمرین درمانی
مقاله برنامه جامع فیزیوتراپی در بیماران با جراحی آرتروسکوپی ترمیم روتاتور کاف
مقاله برنامه جامع تمرین درمانی در تاندونیت روتاتور کاف (ورزشکاران)
خبر با "فیزیوتراپیست آنلاین" خودتان درمانگر باشید
خبر بخش درمان با واقعیت مجازی Virtual Reality در فیزیوتراپی کیمیا راه اندازی شد
خبر صفحه رسمی کلینیک فیزیوتراپی کیمیا در اینستاگرام
خبر نسخه جدید اپلیکیشن پذیرش کلینیک فیزیوتراپی کیمیا منتشر شد
صفحه دینامیک ارتباط با کلینیک فیزیوتراپی کیمیا
مقاله آشنائی با تاندونیت کلسیفیه شده آشیل
خبر بهره گیری از فیزیوتراپیست خانم در فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک معاینه و ارزیابی بالینی در فیزیوتراپی کیمیا
صفحه دینامیک لیست برخی قابلیت های نرم افزار پذیرش فیزیوتراپی کیمیا
خبر کلاس های آموزشی معرفی امکانات و شیوه استفاده از نرم افزار پذیرش فیزیوتراپی
خبر انتشار عمومی سیستم پذیرش فیزیوتراپی کیمیا