صفحه 
 از 5
رکورد 1 تا 20 از 100
 
نوع صفحه
عنوان صفحه
صفحه رایگان
هزینه دسترسی
امکان ثبت نظر؟
لینک صفحه
پروتکل درمانی پروتکل درمانی فیزیوتراپی در تاندونوپاتی آشیل
50٬000٫00
مقاله محیطی شدن Peripheralization و مرکزی شدن Centralization
0٫00
مقاله اصول مراقبت در مراحل حاد آسیب PRICE
0٫00
مقاله تفاوت بین Hart و Hurm در فیزیوتراپی
0٫00
صفحه دینامیک راهنمای استفاده از اپلیکیشن تمرین درمانی
0٫00
مقاله برنامه جامع تمرین درمانی در تاندونیت روتاتور کاف (ورزشکاران)
0٫00
خبر با "فیزیوتراپیست آنلاین" خودتان درمانگر باشید
0٫00
خبر بخش درمان با واقعیت مجازی Virtual Reality در فیزیوتراپی کیمیا راه اندازی شد
0٫00
خبر صفحه رسمی کلینیک فیزیوتراپی کیمیا در اینستاگرام
0٫00
خبر نسخه جدید اپلیکیشن پذیرش کلینیک فیزیوتراپی کیمیا منتشر شد
0٫00
صفحه دینامیک ارتباط با کلینیک فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
مقاله آشنائی با تاندونیت کلسیفیه شده آشیل
0٫00
خبر بهره گیری از فیزیوتراپیست خانم در فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
صفحه دینامیک معاینه و ارزیابی بالینی در فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
صفحه دینامیک لیست برخی قابلیت های نرم افزار پذیرش فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
خبر کلاس های آموزشی معرفی امکانات و شیوه استفاده از نرم افزار پذیرش فیزیوتراپی
0٫00
خبر انتشار عمومی سیستم پذیرش فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
صفحه دینامیک قوانین و شرایط داخلی کلینیک فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
خبر استخدام منشی و مسئول پذیرش در فیزیوتراپی کیمیا
0٫00
صفحه دینامیک قوانین استخدام و جذب نیروی کار در کلینیک فیزیوتراپی کیمیا
0٫00