چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
آشنایی با درمان تراکشن (کشش مکانیکی) در فیزیوتراپی کیمیا

تخت تراکشن دستگاهی است که برای کاهش فشار روی ریشه های عصبی ناحیه کمر و گردن و در نتیجه کاهش دردهای ناشی از این مشکلات به کار می رود . نیروی لازم برای ایجاد کشش توسط یک دستگاه دیجیتال ایجاد می شود . از مزیت های این دستگاه قابلیت ایجاد وضعیت مناسب بیمار (Positioning) و اعمال نیروی کششی کنترل شده بر موضع درمان است.

عقیده بر این است که اعمال کشش در ناحیه کمر و گردن باعث کاهش فشار روی دیسک های بین مهره ای و در نتیجه ایجاد فشار منفی در دیسک می شود . نتیجه این امر بازگشت قسمت بیرون زده دیسک به جای اصلی خود و کاهش علائم بیمار است. از سوی دیگر کاستن فشار وارد شده به دیسک با اعمال کشش ناحیه کمر یا گردن باعث افزایش جریان خون موضعی در ناحیه و تسهیل فرایند بازسازی دیسک می گردد. (رفرانس ۱)

 

کلینیک فیزیوتراپی کیمیا به تخت تراکشن کامل کمری و گردنی مجهز شده است. استفاده از این تخت مطابق با معیارهای علمی صورت می گیرد . تعیین میزان وزن اعمال شده بر ناحیه درمان و تعیین وضعیت قرارگیری بیمار ضمن درمان نیز بر اساس معاینات بالینی و متون علمی و تخصصی فیزیوتراپی انجام می شود.

 

1. Ramos G, Martin W. Effects of vertebral axial decompression on intradiscal pressure. Journal of Neurosurgery 81:350-353, 1994.

 

فرم ثبت نظرات

@
تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است