معاینه و ارزیابی بالینی در فیزیوتراپی کیمیا

صفحه

یکی از پیش شرط های موفقیت درمانهای فیزیوتراپی همانند سایر مداخلات طبی ؛ انجام ارزیابی و معاینه بالینی دقیق بیمار و ثبت نتایج حاصل از ارزیابی های بالینی برای استفاده آتی است. در فیزیوتراپی کیمیا یک جلسه 2 ساعته اضافه به ارزیابی و معاینه بیماران و آشنا سازی آنان به پروسه درمان و همچنین طراحی پلان تمرین درمانی و درمانهای دستی آنان اختصاص یافته است. کلیه بیماران مراجعه کننده به کلینیک فیزیوتراپی کیمیا در اولین جلسه حضور در کلینیک مورد ارزیابی بالینی دقیق و علمی قرار می گیرند . کلیه یافته های حاصل از معاینات بالینی و نتایج ارزیابی های پاراکلینیکی در سیستم پذیرش و پرونده نویسی کلینیک ثبت می شود . در این جلسه اضافه ؛ علاوه بر ارزیابی بالینی بیمار با درمانهای الکتروتراپی آشنا می شود و همزمان پلان تمرین درمانی و درمانهای دستی بیمار توسط مسئول فنی و سایر فیزیوتراپیست های مرکز  طراحی می گردد . 

 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

برای دریافت برنامه درمان به سامانه پدرا مراجعه نمائید . https://www.pedra.life