بهره گیری از فیزیوتراپیست خانم در فیزیوتراپی کیمیا

خبر

کلینیک فیزیوتراپی کیمیا از ابتدای شهریور ماه سال جاری اقدام به استخدام همکار فیزیوتراپیست خانم نموده است . از آنجائی که کلینیک فیزیوتراپی کیمیا به عنوان یکی از اولین مراکز فیزیوتراپی تخصصی اختلالات دفع و بیماریهای زنان در کشور فعالیت می نماید ، حضور دائمی فیزیوتراپیست خانم می تواند زمینه ارائه خدمات مناسبت تر برای بانوان گرامی را فراهم سازد.

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

از ابتدای اردیبهشت سال 1399 پرسنل فیزیوتراپیست جدید اضافه خواهیم نمود.