بهره گیری از فیزیوتراپیست خانم در فیزیوتراپی کیمیا

کلینیک فیزیوتراپی کیمیا از ابتدای شهریور ماه سال جاری اقدام به استخدام همکار فیزیوتراپیست خانم نموده است . از آنجائی که کلینیک فیزیوتراپی کیمیا به عنوان یکی از اولین مراکز فیزیوتراپی تخصصی اختلالات دفع و بیماریهای زنان در کشور فعالیت می نماید ، حضور دائمی فیزیوتراپیست خانم می تواند زمینه ارائه خدمات مناسبت تر برای بانوان گرامی را فراهم سازد.

فرم ثبت نظرات

@

نظرات کاربران

از ابتدای اردیبهشت سال 1399 پرسنل فیزیوتراپیست جدید اضافه خواهیم نمود.