نسخه جدید اپلیکیشن پذیرش کلینیک فیزیوتراپی کیمیا منتشر شد

نسخه جدید اپلیکیشن پذیرش کلینیک فیزیوتراپی کیمیا با یک قابلیت خاص و منحصر به فرد منتشر شد. در نسخه جدید امکان مشاوره بیماران با مسئول فنی کلینیک و همچنین امکان ارتباط مستقیم با مسئول پذیرش کلینیک فراهم شده است. 

دریافت فایل اندروید

فرم ثبت نظرات

@

نظرات کاربران

برای استفاده از این نرم افزار قدرتمند به سایت http://www.ptinfo.ir مراجعه کنید.