پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
آشنائی با سندرم توراسیک اوت لت TOS

سندرم T.O.S نام خود را از محل وقوع خود گرفته است .  مجرای خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet) فضائی است که بین استخوان ترقوه و اولین دنده قرار گرفته است . فشرده شدن غیر طبیعی دسته عروقی و عصبی توسط عناصر استخوانی ، لیگامانی یا عضلانی مجموعه ای از علائم را ایجاد می کند که Thoracic Outlet Syndrome خوانده می شود . به عبارت دیگر فشرده شدن دسته عروقی و عصبی Neurovascular Bundle بین عناصر استخوانی ، لیگامانی یا عضلانی مهره های گردنی و دیواره پائینی آگزیلا باعث بروز این سندرم می شود .  مجرای خروجی قفسه سینه یا به عبارت دیگر  Cervicoaxillary  از قاعده گردن تا ناحیه آگزیلا و زیر بغل ادامه دارد .

هنگامی که عضلات اطراف شانه و قفسه سینه به اندازه کافی قوی نباشند تا استخوان ترقوه را در جای خود پشتیبانی کنند این استخوان به طرف جلو و پائین می لغزد و باعث فشرده شدن عروق و رشته های عصبی شبکه بازوئی Brachial Plexus  در مجرای خروجی قفسه سینه می شود .
دسته عروقی و عصبی Neurovascular Bundle شامل شبکه عصبی بازوئی ، ریشه های عصبی C8 و T1 ، شریان و ورید ساب کلاوین می باشد . عروق ساب کلاوین (شریان ، ورید) کار خون رسانی به ساعد ، بازو ، دست ، کمربند شانه ای و مناطقی از سر و گردن را  به عهده دارند .
علائم بیماری
قبل از لیست کردن علائم شایع در سندرم T.O.S لازم است به این نکته اشاره کنیم که وجود علائم زیر در بیمار نشانه قطعی وجود سندرم نیست . لازم است درمانگر با انجام معاینه فیزیکی دقیق ، انجام تستهای اختصاصی و  بررسی های پاراکلینیکی وجود بیماریهای دیگر را مورد نظر قرار دهد . علائم عروقی و عصبی می تواند نشانه بیماریهای جدی باشد .
علائم عروقی:

 • التهاب یا پف کردن بازو  یا دست
 • کبودی و آبی شدن دست
 • احساس سنگینی در بازو یا دست
 • وجود گره ضربان دار بالای استخوان ترقوه
 • درد عمیق و آزار دهنده (شبیه درد دندان) در ناحیه گردن و شانه که در شبها شدیدتر می شود .
 • خستگی سریع بازو ها و دست ها
 •  برجسته شدن وریدهای سطحی دست

علائم عصبی:

 • اختلالات حسی در ناحیه داخلی ساعد و ناحیه پالمار (خواب رفتن ، سوزن سوزن شدن)
 • ضعف عضلانی و آتروفی عضلات خم کننده دراز انگشتان و عضلات ریز کف دست (عضلات اینترنسیک)
 • بروز مشکل در حرکات ظریف دست
 • گرفتگی عضلات ناحیه داخلی ساعد (خم کننده دراز انگشتان)
 • درد بازو و دست
 • گزگز و بی حسی در ناحیه شانه ، گردن ، بازو و دست

فرم ثبت نظرات

@
تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است